SEIKO

บูธจำหน่ายนาฬิกาไซโก Seiko Kiosk

ทีมงานอัพไรท์โปรดักชั่น เข้าดำเนินการติดตั้งร้านจำหน่ายนาฬิกาไซโก (Kiosk) ให้กับ บริษัทไซโก(ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งการติดตั้งผลงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คลิกดูรายละเอียด

บูธจำหน่ายนาฬิกาไซโก Seiko Criteria Shop

ทีมงานอัพไรท์โปรดักชั่น ดำเนินการติดตั้ง บูธจำหน่ายนาฬิกาไซโก (Seiko Criteria Shop in shop Watch galleria)
ให้กับ บริษัทไซโก(ประเทศไทย) จำกัด

คลิกดูรายละเอียด