ด้วยการแข่งขันทางธุรกิจปัจจุบัน ธุรกิจใดก็ต้องการประสบความสำเร็จฉะนั้นการตีโจทย์เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจย่อมส่งผลให้เกิดการประสบความสำเร็จง่ายขึ้นการตีโจทย์ “ ออกบูธ ” ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอันดับต้นเพราะถ้าต้องการให้ผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจประสบความสำเร็จนอกจากหลักการของการตลาดที่ดี  การออกบูธ หรือ การออกบูธแสดงสินค้าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญและมีประสิทธิภาพ ในการสร้างฐานลูกค้าและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าและบริการเพราะกระแสตอบรับการออกบูธได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน การออกบูธแสดงสินค้าให้ผลตอบรับและตอบแทนคุ้มค่ากับผู้ประกอบการ

การออกบูธแสดงสินค้าเป็นเครื่องมือทางการตลาด แต่ก็น่าสังเกตว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มตลาดและทุนใหม่ให้ความสนใจออกบูธแสดงสินค้าจำนวนน้อยทั้งที่ความเป็นจริงการออกบูธแสดงสินค้าสามารถสร้างประโยชน์ได้เป็นอย่างดีหากพิจารณาอย่างละเอียดจะพบว่าการออกบูธไม่ได้มีประโยชน์แค่แสดงสินค้าหรือบริการเท่านั้น เพราะยังมีประโยชน์ซ่อนเร้นที่สามารถช่วยขยายและเพิ่มโอกาสเติบโตทางธุรกิจในอนาคตอย่างมั่นคง บริษัท อัพไรท์ ครีเอชั่น จำกัด ขอเสนอหลักการ 3 ประการที่จะทำให้ธุรกิจของคุณโดดเด่นแตกต่างจากการออกบูธอื่นๆ เรียกหลักการนี้สั้นๆว่า “ 3 Hearts ”

หลักการที่ 1 Perfect

ด้วยหลักการทำให้บูธแสดงสินค้ามีความลงตัวทั้งทางด้านรูปแบบสีสัน การใช้งาน ตลอดจนความสอดคล้องกันกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการแสดงออก หมายถึง ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณจะโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง ทำให้น่าจับตามองทีเดียว

หลักการที่ 2 Answer

ให้บูธแสดงสินค้าตอบคำถามแทนคุณ ด้วยการออกแบบวางแผนเรื่องราวผ่านการผลิตผลงานที่เล่าเรื่องโดยบูธแสดงสินค้า ให้มีความน่าสนใจ น่าค้นหาและมีเสน่ห์ เมื่อใดบูธแสดงสินค้าของคุณ สามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ นั่นหมายถึง บูธแสดงสินค้าจะสร้างภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจ โดยที่ไม่ต้องลงทุนทำการประชาสัมพันธ์ในราคาสูง

หลักการที่ 3 Impress

บูธแสดงสินค้าต้องสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มลูกค้าสามารถที่จะเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี การสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มลูกค้าคือ การเข้าถึงความชอบและตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สิ่งที่ตามมาก็คือ การที่จะได้รับความจงรักภัคดีต่อสินค้าและบริการ(Brand loyalty) กลับมาจากกลุ่มของลูกค้า สามารถที่จะขยายฐานลูกค้าจากความจงรักภัคดีต่อสินค้าและบริการของคุณ

เมื่อเกิดการแข่งขันทางธุรกิจย่อมหมายถึง การมีคู่แข่งในวงการธุรกิจที่จะแย่งฐานของลูกค้ากันเอง ถ้าทำการวางแผนคิด วิเคราะห์และประมวลผลแล้วว่า ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ของคุณทำไมถึงยังไม่ประสบความสำเร็จจริงจังเสียที การแก้ปัญหาด้วย “การออกบูธแสดงสินค้า” น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในปัจจุบัน… ตีโจทย์ออกบูธ

ผู้เขียน : Upright

บูธแสดงสินค้า งานออกบูธ งานอีเว้นท์ งานแสดงสินค้า ออกบูธ ออกบูธเมืองทอง

แสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.