ทีมงาน บริษัท อัพไรท์ ครีเอชั่น จำกัด เข้าติดตั้งตู้จำหน่ายนาฬิกาไซโกและอัลบา
ให้กับบริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด
ในงาน Central International Watch Fair 2017 ณ ห้างเซ็นทรัลชิดลม เริ่ม 22 ส.ค. 60 - 30 ก.ย. 60

ตู้จำหน่ายนาฬิกาไซโกและอัลบา

ติดตั้ง-ตู้จำหน่ายนาฬิกาไซโก-อัลบา-07 ติดตั้ง-ตู้จำหน่ายนาฬิกาไซโก-อัลบา-06 ติดตั้ง-ตู้จำหน่ายนาฬิกาไซโก-อัลบา-05 ติดตั้ง-ตู้จำหน่ายนาฬิกาไซโก-อัลบา-04 ติดตั้ง-ตู้จำหน่ายนาฬิกาไซโก-อัลบา-02 ติดตั้ง-ตู้จำหน่ายนาฬิกาไซโก-อัลบา-03 ติดตั้ง-ตู้จำหน่ายนาฬิกาไซโก-อัลบา-01 ติดตั้ง-ตู้จำหน่ายนาฬิกาไซโก-อัลบา-13 ติดตั้ง-ตู้จำหน่ายนาฬิกาไซโก-อัลบา-12 ติดตั้ง-ตู้จำหน่ายนาฬิกาไซโก-อัลบา-10 ติดตั้ง-ตู้จำหน่ายนาฬิกาไซโก-อัลบา-11 ติดตั้ง-ตู้จำหน่ายนาฬิกาไซโก-อัลบา-09 ติดตั้ง-ตู้จำหน่ายนาฬิกาไซโก-อัลบา-08

แสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.