seiko-bigc01

บ.อัพไรท์ ครีเอชั่น จำกัด ได้รับมอบหมายจาก บ.ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด ให้เข้าวัดขนาดและประเมินพื้นที่ เพื่อการออกแบบและผลิตตู้โชว์นาฬิกายี่ห้อ SEIKO ให้กับร้านค้าภายในห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ พัทยาใต้ จ.ชลบุรี โดยทาง บ.อัพไรท์ ครีเอชั่น จำกัด ได้เข้าทำการวัดพื้นที่ และคำนวณการติดตั้ง ส่งเข้าสู่กระบวนการออกแบบ และผลิตผลงานจริงพร้อมติดตั้ง และได้นำไปติดตั้งจนสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
seiko-bigc02
บ.อัพไรท์ ครีเอชั่น จำกัด ต้องขอขอบพระคุณทางบ.ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในกระบวนการผลิต ผลงานอันมีศักยภาพอีกทั้งได้รับมาตราฐานสากล ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับโอกาสอันดี ในการให้บริการกับ บ.ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด อย่างนี้ต่อไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

แสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.