%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c2

บ.อัพไรท์ ครีเอชั่น จำกัด ได้รับมอบหมายจาก บ.ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด ให้ลงทำการวัด และประเมินพื้นที่ เพื่อการออกแบบและผลิตตู้โชว์นาฬิกายี่ห้อ SEIKO ให้กับ ร้านลาวอินเตอร์ ณ ห้างมาบุญครอง ชั้น 4 โดยทาง บ.อัพไรท์ ได้เข้าทำการวัดพื้นที่ และคำนวณการติดตั้ง เป็นที่เรียบร้อย และจะจัดส่งเข้าสู่กระบวนการออกแบบ และผลิตผลงานจริงต่อไป ขอขอบพระคุณ ทางบ.ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ และให้โอกาสในการบริการกับบ.ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด

 

%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง บ.อัพไรท์ ครีเอชั่น จำกัด

แสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.