บริษัท อัพไรท์ ครีเอชั่น จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งบูธแสดงสินค้าให้กับบริษัท ไทยซีเรียลเวิลด์ จำกัด (ไร่ทิพย์)
ภายใต้งาน "THAIFEX-WORLD OF FOOD ASIA 2017"(งานแสดงสินค้าอาหารระดับโลก) ที่จัดขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2560
ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี การดำเนินงานติดตั้งผลงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามกำหนดเวลา

บูธแสดงสินค้า ไร่ทิพย์ ในงาน THAIFEX WORLD OF FOOD ASIA 2017

บูธแสดงสินค้า-ไร่ทิพย์ บูธแสดงสินค้า-ไร่ทิพย์ บูธแสดงสินค้า-ไร่ทิพย์-THAIFEX-2017-12 บูธแสดงสินค้า-ไร่ทิพย์-THAIFEX-2017-11 บูธแสดงสินค้า-ไร่ทิพย์-THAIFEX-2017-09 บูธแสดงสินค้า-ไร่ทิพย์-THAIFEX-2017-10 บูธแสดงสินค้า-ไร่ทิพย์-THAIFEX-2017-08 บูธแสดงสินค้า-ไร่ทิพย์-THAIFEX-2017-07 บูธแสดงสินค้า-ไร่ทิพย์-THAIFEX-2017-06 บูธแสดงสินค้า-ไร่ทิพย์-THAIFEX-2017-05 บูธแสดงสินค้า-ไร่ทิพย์-THAIFEX-2017-04 บูธแสดงสินค้า-ไร่ทิพย์-THAIFEX-2017-03 บูธแสดงสินค้า-ไร่ทิพย์-THAIFEX-2017-02 บูธแสดงสินค้า-ไร่ทิพย์-THAIFEX-2017-01

แสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.