ทีมงานอัพไรท์โปรดักชั่น เข้าติดตั้งบูธแสดงสินค้า
ให้กับบริษัท ไทยซีเรียลส์ เวิลด์ จํากัด(ไร่ทิพย์)
ในงาน THAIFEX - World of Food ASIA 2018
ที่มีขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561
ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี
การติดตั้งบูธแสดงสินค้าในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ไร่ทิพย์ THAIFEX 2018

ไร่ทิพย์-THAIFEX-01 ไร่ทิพย์-THAIFEX-02 ไร่ทิพย์-THAIFEX-03 ไร่ทิพย์-THAIFEX-04 ไร่ทิพย์-THAIFEX-05 ไร่ทิพย์-THAIFEX-06 ไร่ทิพย์-THAIFEX-07 ไร่ทิพย์-THAIFEX-09 ไร่ทิพย์-THAIFEX-08 ไร่ทิพย์-THAIFEX-10 ไร่ทิพย์-THAIFEX-11 ไร่ทิพย์-THAIFEX-12

แสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.