ขอขอบพระคุณ บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่มอบความไว้วางใจให้กับบริษัท อัพไรท์ ครีเอชั่น จำกัด
ในการออกแบบ ผลิต และติดตั้งบูธแสดงสินค้า
ในงาน Pack Print 2017 ณ ไบเทคบางนา
โดยงานจะมีขึ้นวันที่ 20-23 กันยายน 2560

ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง บูธแสดงสินค้า RISO

บูธแสดงสินค้า-ริโช่-Riso-อัพไรท์ครีเอชั่น-31 บูธแสดงสินค้า-ริโช่-Riso-อัพไรท์ครีเอชั่น-33 บูธแสดงสินค้า-ริโช่-Riso-อัพไรท์ครีเอชั่น-35 บูธแสดงสินค้า-ริโช่-Riso-อัพไรท์ครีเอชั่น-37 บูธแสดงสินค้า-ริโช่-Riso-อัพไรท์ครีเอชั่น-32 บูธแสดงสินค้า-ริโช่-Riso-อัพไรท์ครีเอชั่น-34 บูธแสดงสินค้า-ริโช่-Riso-อัพไรท์ครีเอชั่น-36 บูธแสดงสินค้า-ริโช่-Riso-อัพไรท์ครีเอชั่น-31 บูธแสดงสินค้า-ริโช่-Riso-อัพไรท์ครีเอชั่น-02 บูธแสดงสินค้า-ริโช่-Riso-อัพไรท์ครีเอชั่น-01 บูธแสดงสินค้า-ริโช่-Riso-อัพไรท์ครีเอชั่น-03 บูธแสดงสินค้า-ริโช่-Riso-อัพไรท์ครีเอชั่น-04 บูธแสดงสินค้า-ริโช่-Riso-อัพไรท์ครีเอชั่น-05 บูธแสดงสินค้า-ริโช่-Riso-อัพไรท์ครีเอชั่น-06 บูธแสดงสินค้า-ริโช่-Riso-อัพไรท์ครีเอชั่น-07 บูธแสดงสินค้า-ริโช่-Riso-อัพไรท์ครีเอชั่น-08 บูธแสดงสินค้า-ริโช่-Riso-อัพไรท์ครีเอชั่น-09 บูธแสดงสินค้า-ริโช่-Riso-อัพไรท์ครีเอชั่น-10 บูธแสดงสินค้า-ริโช่-Riso-อัพไรท์ครีเอชั่น-12 บูธแสดงสินค้า-ริโช่-Riso-อัพไรท์ครีเอชั่น-11 บูธแสดงสินค้า-ริโช่-Riso-อัพไรท์ครีเอชั่น-13 บูธแสดงสินค้า-ริโช่-Riso-อัพไรท์ครีเอชั่น-14 บูธแสดงสินค้า-ริโช่-Riso-อัพไรท์ครีเอชั่น-15 บูธแสดงสินค้า-ริโช่-Riso-อัพไรท์ครีเอชั่น-16 บูธแสดงสินค้า-ริโช่-Riso-อัพไรท์ครีเอชั่น-17 บูธแสดงสินค้า-ริโช่-Riso-อัพไรท์ครีเอชั่น-18 บูธแสดงสินค้า-ริโช่-Riso-อัพไรท์ครีเอชั่น-19 บูธแสดงสินค้า-ริโช่-Riso-อัพไรท์ครีเอชั่น-20 บูธแสดงสินค้า-ริโช่-Riso-อัพไรท์ครีเอชั่น-21 บูธแสดงสินค้า-ริโช่-Riso-อัพไรท์ครีเอชั่น-22

แสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.